Agat

Kadry i płace

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najważniejszych elementów prawidłowo rozwijającej się firmy jest jej kadra, która stanowi ogromny kapitał, wymagający szczególnej troski.

Dokładne i sumienne rozliczenia finansowo-kadrowe, rzetelnie prowadzona dokumentacja kadrowa, przy jednoczesnym zachowaniu poufności danych to warunek konieczny do utrzymania dobrych relacji między pracownikiem a pracodawcą. Dlatego też, dbając o sukces naszych klientów, uzupełniamy naszą ofertę usług księgowych o kompleksową obsługę kadrowo-płacową.

Nasz kompetentny zespół doradców zaproponuje Państwu najbardziej optymalne rozwiązania z zakresu kadr.

Obsługa kadrowo-płacowa

    Oferujemy profesjonalne sporządzanie:
  • list płac,
  • pasów wynagrodzeń,
  • deklaracji do ZUS, PFRON, podatku od osób fizycznych (PIT4),
  • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
  • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),
  • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych,
  • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia.

Znalezienie biura rachunkowego, które skutecznie poprowadzi sprawy kadrowo-płacowe przedsiębiorstwa jest niezbędne, aby z sukcesem dbać o rozwój i bieżące sprawy zatrudnianych osób. Warto wybrać doświadczone biuro cieszące się dobrą opinią. W końcu powierzacie mu Państwo bardzo odpowiedzialne zadania - m.in. obliczanie należnych wynagrodzeń, rozliczanie urlopów czy zwolnień chorobowych. Skuteczne zarządzanie kadrami przez nasze biuro pozwoli Państwu realizować swoje cele i skupić się na prowadzonej działalności, bez obaw o prawidłowość wszelkich spraw związanych z personelem.

W ramach administracji kadrowej przygotowujemy wszelkie dokumenty związane ze stosunkiem pracy, przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników. Zajmujemy się rejestracją pracowników i członków ich rodzin w ZUS. Dokonujemy pełnej ewidencji urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych, jak również zwolnień lekarskich. Archiwizujemy dokumentację osobową osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Przygotowujemy sprawozdania ze spraw personalnych do GUS. Sporządzamy świadectwa pracy, zaświadczenia i wszelkie inne dokumenty dotyczące zatrudnienia. Ewidencjonujemy dokumenty dotyczące okresowych badań lekarskich i kontrolujemy ich aktualność.

W ramach administracji płacowej dokonujemy naliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem zaliczek podatkowych i potrąceń, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, rozliczania urlopów i zwolnień, składek na ubezpieczenie społeczne itp. Wykonujemy listy płac i raporty niezbędne do księgowania wynagrodzeń. Dokonujemy przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe osób zatrudnionych. Przygotowujemy roczne informacje o dochodach Pit-11, Pit-8B, Pit-40. Sporządzamy paski wynagrodzeń, dokumenty RMUA, zaświadczenia o zarobkach, zgłoszenia i deklaracje do ZUS i US, wykonujemy przelewy na konta ZUS i US.

Profesjonalnie prowadzone kadry i płace to gwarancja zadowolenia pracowników. Z pewnością przekłada się to na stopień ich zaangażowania w pracę oraz ambicje dla rozwoju firmy. Warto skorzystać z kompleksowych usług, gdzie obok księgowości specjaliści zajmą się także sprawami związanymi z zatrudnieniem.